860. výročie prvej písomnej zmienky
o Leviciach

 

     Slávny grécky filozof Aristoteles považoval mestské osídlenie za jediné vhodné prostredie pre združovanie a sebarealizáciu ľudí. Tak ako ľudský život, aj život mesta sa začína „narodením“, kedy vzniká nová a jedinečná  komunita. A tak ako človek dostáva rodný list, aj mesto vytrháva z anonymity jeho vlastný, osobitý dokument. V tomto roku si pripomíname 860-te výročie prvej písomnej zmienky o Leviciach.  Z hmiel času sa tak vynára nezvratný dôkaz o nepretržitom organickom reťazci pokolení, ktoré sa rozhodli spojiť svoj osud s týmto malebným kúskom zeme.

     Karpatská kotlina bola odjakživa miestom cez ktoré prechádzali rozmanité etniká a zasahovali do nej rôzne kultúrne okruhy. Na prelome 5. a 6. storočia prichádzajú do tohto priestoru naši slovanskí predkovia, ktorí tu nachádzajú zlomky keltského osídlenia, zvyšky germánskych kmeňov, torzá rímskej kultúry, ale aj pomerne zachovanú kresťanskú cirkevnú organizáciu.  Neskôr, po avarskej epizóde a veľkomoravskom rozkvete, zaujali v tomto priestore dominantnú mocenskú pozíciu starí Maďari. Tak sa postupne celá oblasť Karpatskej kotliny, a tým aj Slovenska, stáva súčasťou stredovekého uhorského štátu.

                                                            Viac...

Verejne prístupné oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach

» Oddelenie odbornej literatúry
» Oddelenie beletrie a centrum KIS pre telesne postihnutých
» Oddelenie literatúry pre deti
» Hudobný kabinet
» Pobočka Vinohrady (poskytuje základné služby)
» Regionálne oddelenie


Nitriansky samosprávny kraj

 

 

 Infolib


 
vydavatel.sk
 

  Partnerská knižnica Národnej rady SR